De top 10 redenen voor een LSD sessie

Het gebruik van LSD als therapeutisch hulpmiddel is de afgelopen jaren weer in opkomst, nadat het decennia lang verboden was. Hoewel er nog steeds beperkt onderzoek naar wordt gedaan, zijn er enkele potentiële therapeutische toepassingen van LSD naar voren gekomen en rapporteren LSD gebruikers positieve effecten van LSD. Hieronder geven we 10 redenen waarom LSD wordt gebruikt als therapeutisch hulpmiddel

 1. Behandeling van psychische stoornissen: Er is groeiend bewijs dat LSD therapeutisch kan zijn bij de behandeling van verschillende psychische aandoeningen, waaronder depressie, angststoornissen en posttraumatische stressstoornis (PTSS).
 2. Verlichting van angst en depressie: LSD kan diepgaande en langdurige positieve effecten hebben op de stemming en het algemene welzijn. Het kan helpen bij het verminderen van angstgevoelens en depressieve symptomen, zelfs na één enkele sessie.
 3. Versterking van psychotherapie: LSD kan worden gebruikt om traditionele psychotherapie te versterken. Het kan de introspectie, inzichten en emotionele verbondenheid vergroten, wat kan leiden tot snellere en diepgaandere therapeutische resultaten.
 4. Spirituele en existentiële ervaringen: Veel mensen hebben melding gemaakt van diepe spirituele en existentiële ervaringen tijdens een LSD sessie. Dit kan helpen bij het verkennen van persoonlijke overtuigingen, waarden en betekenissen in het leven.
 5. Creativiteit en probleemoplossend vermogen: LSD kan de creativiteit en het probleemoplossend vermogen vergroten. Het kan helpen bij het verkennen van nieuwe perspectieven, het doorbreken van mentale beperkingen en het vinden van innovatieve oplossingen.
 6. Persoonlijke groei en zelfontwikkeling: LSD kan een krachtig instrument zijn voor persoonlijke groei en zelfontwikkeling. Het kan mensen helpen hun zelfbewustzijn te vergroten, oude patronen en overtuigingen los te laten, en nieuwe inzichten te verkrijgen over zichzelf en hun leven.
 7. Verbeterde empathie en verbondenheid: LSD kan gevoelens van empathie en verbondenheid met anderen vergroten. Dit kan gunstig zijn voor het verbeteren van interpersoonlijke relaties, het vergroten van compassie en het bevorderen van een gevoel van eenheid met anderen.
 8. Angst voor de dood verminderen: LSD kan mensen helpen om te gaan met de angst voor de dood en existentiële angsten. Het kan perspectieven bieden op het leven en de dood die geruststellend en bevrijdend kunnen zijn.
 9. Verminderde verslavingsneigingen: Er zijn aanwijzingen dat LSD kan helpen bij de behandeling van verslavingen, met name bij problematisch gebruik van alcohol en tabak. Het kan mensen helpen om destructieve patronen te doorbreken en nieuwe manieren van leven te ontdekken.
 10. Verbeterde emotionele welzijn: LSD kan een positieve invloed hebben op het algehele emotionele welzijn. Het kan gevoelens van vreugde, dankbaarheid en tevredenheid vergroten, evenals een gevoel van verwondering en waardering voor het leven.

LSD sessies zijn niet voor iedereen

LSD is niet geschikt voor iedereen en er zijn bepaalde groepen mensen voor wie het gebruik ervan sterk wordt afgeraden. Hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarbij een LSD sessie niet wordt afgeraden:

 1. Personen die lijden aan psychotische stoornissen, schizofrenie, bipolaire stoornis of ernstige depressie kunnen een verhoogd risico lopen op negatieve reacties en het verergeren van symptomen.
 2. Als iemand momenteel worstelt met ernstige emotionele instabiliteit, suïcidale gedachten of een recente psychologische crisis heeft doorgemaakt, is LSD-gebruik niet geschikt.
 3. Sommige mensen hebben van nature een verhoogde gevoeligheid voor psychedelica, wat kan leiden tot intense en overweldigende ervaringen. Voor deze individuen kan het gebruik van LSD te belastend zijn en kan er beter worden gekozen voor een andere psychedelicum.
 4. LSD kan het hart en de bloeddruk verhogen, dus mensen met een bekende hartaandoening of hypertensie moeten voorzichtig zijn en medisch advies inwinnen voordat ze LSD gebruiken.
 5. Vanwege het gebrek aan voldoende onderzoek naar de effecten van LSD op de ontwikkeling van de foetus, wordt het gebruik van LSD tijdens de zwangerschap sterk afgeraden.
 6. Individuen met ernstige lichamelijke aandoeningen, zoals epilepsie, lever- of nierproblemen, moeten voorzichtig zijn en een arts raadplegen voordat ze LSD overwegen.
 7. Er zijn bepaalde medicijnen, zoals bepaalde antidepressiva, antipsychotica en lithium, die kunnen interageren met LSD en ongewenste effecten kunnen veroorzaken. Het is essentieel om een arts te raadplegen als men medicijnen gebruikt voordat LSD wordt overwogen.

Screening voor een LSD sessie

Via de onderstaande intake kan je jouw gegevens achter laten zodat we voor je kunnen beoordelen of je veilig een LSD sessie kunt aangaan. Wij controleren op contra-indicatie en zullen aangeven welk psychedelicum eventueel wel zou kunnen op basis van de door jouw ingevulde gegevens.

Intake invullen

Meer informatie over de LSD sessie

Lees meer over LSD en de LSD sessies via de onderstaande links:

Werking LSD | LSD sessie | LSD therapie