Psilocybine coaching als therapie

Psilocybine coaching is een unieke vorm van therapie die gebruik maakt van psilocybine, een natuurlijk voorkomende psychedelische stof gevonden in bepaalde soorten paddenstoelen van het geslacht Psilocybe. Andere namen voor psilocybine coaching zijn: Psilocybine sessie, psilocybine therapie, Truffelsessie, truffeltherapie, paddo sessie, of paddo therapie. Bij al deze psychedelische coaching gaat het om de werkzame stof psilocybine.

Wat is psilocybine?

Psilocybine is een natuurlijk voorkomende psychedelische verbinding die wordt gevonden in meer dan 200 soorten paddenstoelen. Wanneer ingenomen, wordt psilocybine omgezet in psilocine, dat een krachtig effect heeft op de serotonine receptoren in de hersenen, wat leidt tot veranderde percepties en gedachten.

Psilocybine is echter een prodrug, wat betekent dat het zelf geen biologische activiteit heeft. Het moet eerst in het lichaam worden omgezet in psilocine door een proces dat dephosphorylatie wordt genoemd. Dit proces vindt snel plaats door de zure omstandigheden in het lichaam.

Psilocine is de verbinding die de structuur van serotonine nabootst en fungeert als een agonist of gedeeltelijke agonist van verschillende 5HT-receptoren, waaronder de 5-HT2A-receptor. Een agonist is een stof die een receptor in het zenuwstelsel kan activeren om een biologische respons te produceren.

In het geval van psilocine vertoont het functionele selectiviteit doordat het fosfolipase A2 activeert in plaats van fosfolipase C te activeren zoals de endogene ligand serotonine doet. Dit betekent dat psilocine, hoewel het op dezelfde receptoren werkt als serotonine, verschillende intracellulaire routes kan activeren, wat resulteert in unieke psychotrope effecten.

Hoe werkt psilocybine coaching?

Bij psilocybine coaching wordt de psychedelische ervaring gebruikt als een hulpmiddel voor zelfontdekking en persoonlijke groei. Onze ervaren coaches begeleiden u door de ervaring, helpen u om uw gedachten en gevoelens te navigeren en bieden ondersteuning bij het integreren van uw ervaringen na de sessie. Een goedwerkende traject voor deze vorm van psychedelische coaching bevat een voorbereidende fase, een psilocybine-sessie en een integratie.

Wat zijn de voordelen van psilocybine coaching?

Er zijn talloze voordelen verbonden aan psilocybine coaching. Van het verminderen van angst en depressie tot het bevorderen van creativiteit en zelfbewustzijn, psilocybine coaching kan een krachtig hulpmiddel zijn voor persoonlijke groei.

Wat zegt de wetenschap over psilocybine coaching?

Het meest recente onderzoek naar psilocybine met meer dan 100 deelnemers was een fase 2 klinische proef die werd uitgevoerd van december 2019 tot juni 2022 op 11 verschillende locaties in de VS. Voor deze proef rekruteerde het onderzoeksteam 104 deelnemers die gediagnosticeerd waren met matige tot ernstige depressie gedurende ten minste 60 dagen. Alle deelnemers waren in de leeftijdscategorie van 21 tot 65 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 41,1 jaar, en de helft van de deelnemers waren vrouwen.

Het onderzoeksteam wees ongeveer de helft (51) van de deelnemers willekeurig toe om een enkele dosis van 25 mg psilocybine te ontvangen en de rest (53) om een enkele dosis van 100 mg niacine (een placebo) te ontvangen. Dit was een dubbelblinde studie, aangezien noch het studiepersoneel noch de deelnemers konden zien wie wat ontving tijdens de proef.

De studie suggereert dat psilocybine-behandeling positief heeft bijgedragen aan verschillende aspecten van geestelijke gezondheid en welzijn, niet alleen door het verminderen van depressieve symptomen, maar ook door het verbeteren van het algehele functioneren, angstsymptomen en kwaliteit van leven bij de studiedeelnemers.

Wil je ook in aanmerking komen voor een psilocybine sessie?

De aanmeldprocedure voor een psilocybine sessie loopt via bij Triptherapie Nederland. De aanmelding en het gehele traject ziet er als volgt uit:

  1. Aanmelding, neurotransmitter test en intake: Dit is de eerste stap waarbij u zich aanmeldt voor de sessie en een neurotransmitter test ondergaat. Deze test helpt bij het bepalen van de neurochemie van uw hersenen.
  2. Advies over voeding, beweging en supplementen: Op basis van de resultaten van de intake en de neurotransmitter test, krijgt u advies over voeding, beweging en supplementen. Dit advies is bedoeld om de neurochemie van uw hersenen te verbeteren vóór de psychedelische sessie.
  3. Voorbereidingstijd: Er is doorgaans een voorbereidingstijd van twee weken voor de psilocybine trajecten. Tijdens deze periode wordt er gewerkt aan het implementeren van de adviezen die zijn gegeven op basis van de intake en neurotransmitter test1.
  4. Extra voorbereiding: In de week voorafgaand aan de psychedelische sessie krijgt u extra tips en adviezen. Dit kan ook gaan over het lezen van bepaalde boeken of het bekijken van video’s op platformen zoals Netflix of YouTube.
  5. Individuele psychedelische sessie: De daadwerkelijke psilocybine sessie vindt plaats. Dit is meestal een individuele sessie, tenzij een groep extra nut heeft of de voorkeur heeft.
  6. Nabespreking: Na afloop van de psychedelische sessie vindt er een nabespreking plaats op dezelfde dag.
  7. Integratie van inzichten: In de dagen na de sessie wordt er contact gehouden om te helpen bij het integreren van de inzichten die tijdens de sessie zijn opgedaan