De geschiedenis van psychedelische therapie

De geschiedenis van psychedelische therapie begint in de jaren 50 van vorige eeuw. Wetenschappers zoals Albert Hofmann en Timothy Leary experimenteerden met psychoactieve stoffen zoals LSD en psilocybine en hun potentieel onderzochten voor therapeutische toepassingen.

In de vroege jaren 1950 werden psychedelica zoals LSD voor het eerst gesynthetiseerd en onderzocht door Albert Hofmann, een chemicus bij Sandoz Laboratories in Zwitserland. In 1943 had hij per ongeluk een kleine hoeveelheid LSD ingenomen en had hij een intense ervaring die hem inspireerde om verder onderzoek te doen naar de stof. Hofmann’s onderzoek leidde tot de ontdekking van de psychoactieve eigenschappen van LSD en de ontwikkeling van verschillende toepassingen voor de stof, waaronder therapeutische toepassingen.

In de jaren 1950 en 1960 werd LSD gebruikt in psychotherapie, vaak in combinatie met andere technieken zoals praten en introspectie. Veel van het vroege onderzoek was echter niet goed gecontroleerd en er waren weinig systematische onderzoeken naar de effectiviteit van de behandelingen. Bovendien werd de stof in die tijd ook recreatief gebruikt, wat leidde tot zorgen over de veiligheid en legaliteit van het gebruik ervan.

In de jaren 1970 werden psychedelica door de Amerikaanse overheid verboden en werden veel lopende onderzoeken stopgezet. Het duurde echter niet lang voordat het onderzoek naar psychedelische therapie weer opleefde, vooral in de jaren 1990 en 2000. Sindsdien hebben verschillende studies aangetoond dat psychedelica zoals LSD, psilocybine en MDMA potentiële therapeutische toepassingen hebben voor de behandeling van verschillende psychische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis en verslavingen.

Bekijk ook de onderstaande video over psychedelische therapie. Hierin wordt op een komische manier uitgelegd wat de geschiedenis, de moeilijkheden en de mogelijkheden zijn van psychedelische therapie.

Psychedelische therapie in het heden

In tegenstelling tot de video kunnen we in Nederland wel gewoon psychedelische therapie aanbieden en dat tegen een redelijke prijs. In Nederland werken een hoop therapeuten met veel ervaring omdat er altijd wel een vorm van psychedelische sessies gedaan konden worden omdat de wet niet sluitend was. Ook in het buitenland worden psychedelische therapieën steeds meer geaccepteerd en zijn er in verschillende landen klinische onderzoeken gaande naar de effectiviteit en veiligheid van deze behandelingen. Er is ook een groeiende belangstelling voor de ontwikkeling van nieuwe psychedelica en de potentiële therapeutische toepassingen daarvan.

Er lopen nu meerdere onderzoeken naar het inzetten van bijvoorbeeld psilocybine en MDMA bij depressie en PTSS. Maak gebruik van de onderstaande bronnen om daarover meer te lezen.

Onderzoeken naar psilocybine | Onderzoeken naar MDMA

Het is dus al mogelijk om in Nederland een psychedelische sessie te doen met MDMA, LSD of Psilocybine. Hoe deze sessies worden gedaan en hoe het werkt kan worden gelezen via de onderstaande pagina’s.

MDMA sessie | LSD sessie | Psilocybine sessie

De toekomst van psychedelische therapie

Voor toekomstige vormen van psychedelische therapie wordt er nog steeds veel onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen en de beste toepassingsvormen van psychedelica in de therapie. Sommige farmaceuten zijn zelfs op zoek naar stoffen die eigenschappen nabootsen van LSD, psilocybine of MDMA. In Nederland zijn echter de zorgverzekeraars traag en bestaat er geen vergoeding voor psychedelische therapie. Wij verwachten dat in 2024 dit misschien op gang kan komen met in eerste instantie vergoedingen voor MDMA sessies en in 2025 pas voor psilocybine sessies.

Zie ook : De toekomst van psychedelische therapie

Psychedelische therapie aanvragen

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een psychedelische sessie? Vul dan vrijblijvend de intake in. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen zullen we bekijken of er enige contra-indicaties aanwezig zijn en we geven een advies wat voor sessie het beste bij u past. Teven dient de intake ook als basis voor de adviezen ter voorbereiding op de psychedelische sessie.

Intake invullen